SSRF

Andlig Ledarutbildning

med existentiellorienterad inriktning

Om utbildningen


En utbildning med olika inriktningar. Det finns tre olika områden som du kan fördjupa dig inom. Utbildningen är helt på distans och med flexibel start. Efter godkänd utbildning inom ditt område erhåller du ett intyg som visar att du deltagit i utbildningen, ett diplom som Dipl. Officiant och ett certifikat som Cert. Andlig Vägledare. Alla med existentiellorienterad inriktning. 


Utbildningen har olika inriktningar. Det finns 3 olika områden som du kan fördjupa dig inom:


BLOCK 1. Områdesinriktning: Självkännedom & Ledarskap. Upptäck dig själv för att kunna leda andra.

BLOCK 2. Områdesinriktning: Andlig Vägledare. Våga gå först i ledet och vara den som andra vill följa.

BLOCK 3. Områdesinriktning: Officiant. Lär dig leda olika gruppsammankomster och personliga vägledningssamtal.

Utbildningens olika områdesinriktningar:

BLOCK 1


OMRÅDESINRIKTNING: Självkännedom & Ledarskap.

Upptäck dig själv för att kunna leda andra.


Din resa börjar med att leda dig själv för att kunna leda andra.

Den här inriktningen är till för dig som vill lära känna dig själv bättre och få inspiration och inre motivation till din egen personliga utveckling, andliga förståelse och mänskliga växande.


Detta block innehåller 2 steg:

Steg 1: Självkännedom.

Kursledare: Rosanna L. Antonsdotter.

Steg 2: Ledarskap.

Kursledare: Fransisko Condró.


BLOCK 2


OMRÅDESINRIKTNING: Andlig Vägledare.

Våga gå först i ledet och vara den som andra vill följa.


Det här blocket är till för dig som vill utbilda dig till Andlig Vägledare och erhålla ett certifikat som Cert. Andlig Vägledare med existentiellorienterad inriktning.

Detta block hjälper dig att hitta din inre kompass i utvecklat andligt ledarskap. Att leda andra innebär att dessa andra vill bli vägledda av dig i deras egen utveckling genom att finna rätt kompassriktning till deras egen andlighet.                     

För en Andlig Vägledare räcker det med att ligga ett steg före. Det innebär att veta vilket steget är och i vilken riktning. Just det får du lära dig i detta block, med rötter i de tolv stegen för andlig utveckling.


Kursledare: Fransisko Condró.

BLOCK 3


OMRÅDESINRIKTNING: Officiant.

Lär dig att leda olika gruppsammankomster och personliga vägledningssamtal.


Det här blocket är till för dig som vill utbilda dig till Officiant och erhålla ett diplom som Dipl. Officiant med existentiellorienterad inriktning.

En officiant kallas den person som förrättar olika ceremonier, så som:

Gruppsammankomster: Vid "gudstjänst", övergångsceremonier och högtidsceremonier.

Övergångsceremonier: Vid namngivning, avsked, partnerskap, äktenskap, initiering till vuxenvärlden etc.

Högtidsceremonier: Vid jul, påsk, nyår, midsommar etc.

Personliga vägledningssamtal: Vid dödsfall, sorg, missfall, flytt, ett nytt skede i livet, barnafödande, skilsmässa, partnerskap etc.


Kursledare: Rosanna L. Antonsdotter.

Varför behövs det andlig vägledning och ceremoniella inslag idag?Den andlige ledarens roll och mening


Varför behövs det andlig vägledning och ceremoniella inslag idag? Sverige anses vara ett av världens mest sekulära länder och många är utan tro på en högre kraft och mening, de har satt sin tro till naturvetenskapens förklaringsmodeller. Men naturvetenskapen sysslar inte med andlighet, religion och filosofi och kan därför inte heller ge andliga, religiösa, filosofiska och existentiella svar. När människor drabbas av olika kriser i livet brukar existentiella frågor uppstå. Men var finns svaren? Vem har svaren på livets gåtor? Frågorna kan kännas oöverstigliga och svaren bottenlösa. Det är här det kan behövas andlig vägledning och personliga vägledningssamtal.

 

Det finns tydliga markörer för vad god andlig vägledning är, oavsett religiös härstamning eller filosofisk inriktning. Vilka är dessa? Genom att betrakta några av historiens största och mest betydelsefulla andliga ledare kan vi få svar. Svar som idag även kan tillfredsställa den utan tro eller de som söker vägledning genom andliga samtal för att fylla det existentiella tomrummet, läka och hela sorgen. Andlig ledning visar vägen genom tro, hopp och kärlek.

 

För några av historiens största andliga ledare kan nämnas Abraham (levde ca på 2000-talet f.Kr.), Moses (antas ha levt på 1300- eller 1200-talet f.Kr.), Konfucius (551–479 f.Kr.), Buddha (född och död på 400-talet f.Kr.), Jesus (Född: 25 december 7 f.Kr.-4 f.Kr. Död: 30-talet, sannolikt 3 april 33 e.Kr.) och Muhammed (Född: april 571 e.Kr.  Död: 8 juni 632 e.Kr.). Självklart finns det många fler andliga ledare som påverkat historien och mänskligheten i stort. Men dessa ledare ovan visar både vägen genom livet och ger hopp om ett bättre liv redan nu. Vad var deras ideal? Hur såg deras trosföreställning ut? Vem levde de för och varför? Vilka likheter och skillnader fanns det i deras läror och varför i så fall?

 

Det finns svar, och SSRF:s Andliga Ledarutbildning vill undervisa om hur dessa svar kan se ut, utifrån ett student- och existentiellorienterat perspektiv. Svaren på livets frågor bor i varje människas hjärta. Och meningen med varje människas liv finns med i vårt själsliga DNA. Varje människa har en unik livsväg. Varje människa är betydelsefull genom att vara och leva den hon visar sig vara.

 

Alla människor brottas troligtvis också med livsutmaningar och problem. Dessa kan lösas och överlevas. Med överlevnad menas här att livet, oavsett omständigheter, kan bli rikt genom den mening som medvetandegörs hos upplysta människor. En andlig ledare har en förmåga att upplysa människor genom att själv vara likt ett ljus eller en fyr för de som vandrar livets väg på land eller färdas genom haven. Den andliga ledaren har hittat sin egen relation till sig själv och andra och står redo att vägleda sin nästa till ett ljusare, gladare och meningsfullare liv.


Text: Fransisko Condró

fransisko.condro@ssrf.nu

Självkännedom & LedarskapBLOCK 1


En självstudiekurs (4 månader) helt på distans och med flexibel start. Starta självstudiekursen när du vill och erhåll ett intyg efter 4 månader.

Din resa börjar med att leda dig själv för att kunna leda andra.

Den här självstudiekursen är till för dig som vill lära känna dig själv bättre och få inspiration och inre motivation till din egen personliga utveckling, andliga förståelse och mänskliga växande.


Kursen innehåller 2 steg:

Steg 1: Självkännedom. Läs mer nedan

Kursledare: Rosanna L. Antonsdotter.

Steg 2: Ledarskap. Läs mer nedan

Kursledare: Fransisko Condró.


MER OM STEG 1: SJÄLVKÄNNEDOM

Ett steg för din personliga utveckling, andliga förståelse och mänskliga växande.

Steg 1 pågår i 8 veckor. Varje vecka får du nytt kursmaterial i form av texter, övningar, coachande frågor, guidade meditationer, boktips och inspirationsvideos. Allt ingår i ditt kurspris.

Tema för:

Vecka 1: Är du redo att ta nästa steg? Klicka här för mer inspiration

Vecka 2: Träna upp ditt mod och din tillit för att kunna ta nästa steg. Klicka här för mer inspiration

Vecka 3: Fyra steg till ditt mål. Klicka här för mer inspiration

Vecka 4: Är du ute efter lindring eller läkning? Klicka här för mer inspiration

Vecka 5: Att sätta personliga gränser. Klicka här för mer inspiration

Vecka 6: Att ge kreativiteten näring. Klicka här för mer inspiration

Vecka 7: Att följa hjärtats djupa längtan eller egots flyktiga begär. Klicka här för mer inspiration

Vecka 8: Din inre kallelse och livsuppgift. Klicka här för mer inspiration & Klicka här för ännu mer inspiration


MER OM STEG 2: LEDARSKAP

Steg 2 i Block 1 handlar om ledarskap. Med självkännedomen som språngbräda har du en inre förmåga att leda dig själv i en meningsfull livsriktning.

Men hur leder en människa bäst andra och vad är de essentiella ledaregenskaperna som gör dig själv till en ledare?

Det lär du dig och blir undervisad om i detta andra steg i Block 1.

Utmärkande ledaregenskaper hämtas från några av historiens viktigaste och största andliga ledare. Hur levde de? Vad var deras livsuppgift? Till vem riktade sig deras undervisning? Vilka gemensamma nämnare har de största andliga ledarna. Här får du också lära dig betydelsefulla skillnader mellan att vara ”chef” och att vara ”ledare”. Genom inspirerande texter skrivna av Fransisko Condró, teolog och religionsvetare, får du denna kunskap på pränt samt fyra individuella handledningssamtal för din personliga andliga utveckling. Med Block 1 har du satt grunden för vidare utbildning till Cert. Andlig Vägledare och Dipl. Officiant.


Mer om din lärare och andlige vägledare:

Utbildare och handledare för Block 1, steg 2 (Ledarskap) och Block 2 i din utbildning till Cert. Andlig Vägledare är Fransisko Condró, ansvarig för vidareutbildningar på SSRF.

Fransisko är bland annat själavårdare, teolog och religionsvetare.

Du utbildas genom SSRF:s programförklaring för andligt ledarskap, andliga traditioner och andliga koncept samt etiska principer för andlig vägledning, som Fransisko skapat just för denna nya yrkesutbildning.

För detta sammanhang kan nämnas att Fransisko är utbildad av Deepak Chopra 1999 i Oxford, England och Palm Springs, USA 1999/2000, då bland annat Deepak Chopras De sju andliga lagarna av framgång ligger till grund för de principer om andlig vägledning du utbildas i. Fransisko har under 20 års tid haft klienter och studenter inom andlig utbildning och vägledning.

Andlig VägledareBLOCK 2


För att kunna starta detta block behöver du först ha erhållit ditt intyg i självstudiekursen "Självkännedom & Ledarskap".

Läs mer om självstudiekursen


Våga gå först i ledet och vara den som andra vill följa. Det här blocket är till för dig som vill utbilda dig till Andlig Vägledare och erhålla ett certifikat som Cert. Andlig Vägledare med existentiellorienterad inriktning.

Detta block hjälper dig att hitta din inre kompass i utvecklat andligt ledarskap. Att leda andra innebär att dessa andra vill bli vägledda av dig i deras egen utveckling genom att finna rätt kompassriktning till deras egen andlighet.

För en Andlig Vägledare räcker det med att ligga ett steg före. Det innebär att veta vilket steget är och i vilken riktning. Just det får du lära dig i detta block, med rötter i de tolv stegen för andlig utveckling.

Andliga vägledare finns fortfarande inom olika religioner, organisationer, kyrkor och samfund. Andliga vägledare har under historiens gång fått sin esoteriska kunskap av så kallade Andliga vishetslärare. Vilka var dessa och vad undervisade de om? Det får du undervisning om i detta Block 2. Detta Block vägleder dig också på så sätt att du själv hittar din inre kompass i utvecklat andligt ledarskap.

Att leda andra innebär att dessa andra vill bli vägledda av dig i deras egen utveckling. Din kompassriktning på livets andliga karta leder andra att finna rätt kompassriktning till deras egen andlighet. För en Andlig vägledare räcker det med att ligga ett steg före. Det innebär att veta vilket steget är och i vilken riktning. Just det får du lära dig i detta aktuella Block 2 genom SSRF:s unika program för andlig vägledning med rötter i de tolv stegen för andlig utveckling samt De sju andliga lagarna av framgång.

Den samlade kunskap och erfarenhet detta andra stegs lärare, undervisare och handledare, Fransisko Condró, ger just dig är samlad under decennier av andliga studier och undervisning i teori och praktik. Ett viktigt delmoment i denna utbildning (Block 2) är att ha egna träningsklienter för andlig vägledning. Din handledare / lärare ger dig all information som du behöver för att utvecklas i denna förmåga. Totalt antal träningsklienter är fyra stycken med ca 8-10 träffar per klient.

Ytterligare ett viktigt delmoment i Block 2 är den personliga andliga undervisningen som sker via telefon eller video. Du väljer. Totalt får du 10 personliga utvecklingssamtal för detta ändamål – att forma dina egna unika andliga vägledaregenskaper. På så sätt blir den som går först och är den som andra vill följa.

I och med att SSRF har ett studentcentrerat perspektiv på lärande och utbildning, så kommer du som student och läraren överens vilka studiematerial du behöver förutom de obligatoriska PDF-filer du får. Examination sker dels genom handledning, utvärdering av klientträning samt en essäskrivning om andligt ledarskap och andlig vägledning.


I utbildningen till Cert. Andlig Vägledare ingår all digital kurslitteratur som skickas via mail.

Övrig kurslitteratur och inspirationslitteratur ingår ej i utbildningspriset. Dessa böcker går utmärkt att låna på biblioteket, vilket vi rekommenderar dig att börja med. Om sedan boken tilltalar dig kan du köpa den via olika nätbokhandlare, streamingtjänster, bokhandlare på plats eller andrahands-bokhandlare så som ex. Bokbörsen.


För mer information, kontakta: Fransisko Condró

fransisko.condro@ssrf.nu

Det här är en utbildning för dig som vill:

 • utvidga ditt medvetande och låta själen få ta mer plats i ditt liv och vardag
 • gå på djupet, inte bredden
 • komma vidare i din egen personliga utveckling, andliga förståelse och mänskliga växande
 • ta nästa steg för att förändra resten av ditt liv
 • ändra inriktning i livet
 • lära dig att leda dig själv för att kunna leda andra
 • få nya redskap för att kunna navigera rätt i livets olika skeenden
 • "kavla upp ärmarna" och göra det som krävs för att nå din högsta potential
 • gå först i ledet och vara den som andra vill följa
 • få en ny yrkeskarriär och få redskap till att kunna försörja dig på ditt nya yrke
 • nå dina mål - personliga & yrkesmässiga
 • finna din livsuppgift och tjäna ditt livssyfte
 • hålla i gruppsammankomster, så som: "gudstjänster", högtidsceremonier och övergångsceremonier
 • Vägleda människor personligen vid dödsfall, sorg, missfall, flytt, ett nytt skede i livet, barnafödande, skilsmässa, partnerskap etc.

"Din resa börjar med att upptäcka vem du är och leda dig själv.""Var din egen ledare och våga gå först i ledet.""Våga vara den som andra vill följa."Mer om utbildningen

Utbildningen är till för alla. Inga behörighetskrav krävs för att kunna starta utbildningen. Du startar när du vill. Varje block pågår i 4 månader.


Som utbildad och Certifierad Andlig Vägledare och Diplomerad Officiant kan du arbeta som konsult inom SSRF eller andra samfund, organisationer och företag. Du kan också bygga upp din egen verksamhet och arbeta i ditt eget företag. Det finns många vägar att gå.


Utbildningens olika block är helt på distans. Du startar när du vill och varje block pågår i 4 månader. Utbildningens block är baserade på olika självstudieprogram där du sköter dina studier själv med full mailsupport, telefon- eller videokontakt och studiehjälp på plats om det behövs.


BLOCK 1: Självkännedom & Ledarskap

För att kunna erhålla ett INTYG behöver du ha genomfört BLOCK 1. Det finns inga inlämningsuppgifter att lämna in i block 1 och ingen obligatorisk kurslitteratur. Du kan erhålla ditt intyg efter 4 månader som visar att du deltagit och genomfört självstudiekursen "Självkännedom & Ledarskap". Du väljer själv om du vill erhålla ett intyg.

Denna Självstudiekurs (block 1) pågår i 4 månader.


BLOCK 2: Andlig Vägledare

För att kunna erhålla ett CERTIFIKAT som Cert. Andlig Vägledare behöver du ha genomfört BLOCK 1 och BLOCK 2.

Du behöver ha erhållit ditt intyg till block 1: "Självkännedom & Ledarskap" för att kunna starta block 2: "Andlig Vägledare".

I block 2 behöver du lämna in en eller flera skriftliga uppgifter via mail. Dessa skickas direkt till kursansvarig. I block 2 ingår även obligatorisk kurslitteratur.

Hela utbildningen till Cert. Andlig Vägledare med existentiellorienterad inriktning pågår i 8 månader (Block 1= 4 månader. Block 2= 4 månader).


BLOCK 3: Officiant

För att kunna erhålla ett DIPLOM som Dipl. Officiant behöver du ha genomfört BLOCK 1 och BLOCK 3.

Du behöver ha erhållit ditt intyg till block 1: "Självkännedom & Ledarskap" för att kunna starta block 3.

I block 3 behöver du lämna in en eller flera skriftliga uppgifter via mail. Dessa skickas direkt till kursansvarig. I block 3 ingår även obligatorisk kurslitteratur.

Hela utbildningen till Dipl. Officiant med existentiellorienterad inriktning pågår i 8 månader. (Block 1= 4 månader. Block 3= 4 månader).


I varje block får du en fullständig studieguide som guidar och hjälper dig igenom varje block. Den obligatoriska kurslitteraturen i block 2 och block 3 ingår inte i priset. Du väljer själv om du vill låna böckerna på biblioteket, köpa eller ha som digitalt material.

Vi hjälper dig med allt som du behöver veta.


Du behöver endast genomföra block 1 en gång. Detta innebär att du kan starta både block 2 & 3 samtidigt för dig som vill utbilda dig till både Cert. Andlig Vägledare & Dipl. Officiant, eller ta block för block. Du bygger själv din utbildning genom de olika blocken. På så sätt kan du skräddarsy din utbildning.

SSRF har ett studentcentrerat perspektiv där vi utgår ifrån dig och din livssituation. Vi formar utbildningen så att den passar dig. Ta därför gärna kontakt så att vi tillsammans kan skapa den bästa utbildningsplanen för just dig.

Rosanna L. Antonsdotter

Ansvarig för utbildningen och kursledare för steg 1 & 3

Fransisko Condró

Kursledare för steg 1 & 2

Pris & Anmälan

Allt startar med att du fyller i formuläret. Sedan hjälper vi dig vidare.


Vänligen fyll i formuläret vid kontakt för mer information eller gå till tidsbokningen.


PRIS/block: 7995:-


PRIS för hela utbildningen till Cert. Andlig Vägledare: 15.990:-

Priset avser block 1 & 2.


PRIS för hela utbildningen till Dipl. Officiant: 15.990:-

Priset avser block 1 & 3.


PRIS för hela utbildningen till Cert. Andlig Vägledare & Dipl. Officiant: 23.985:-

Priset avser block 1, 2 & 3.


Du behöver endast genomföra block 1 en gång. Detta innebär att du kan starta både block 2 & 3 samtidigt för dig som vill utbilda dig till både Cert. Andlig Vägledare & Dipl. Officiant, eller ta block för block. Du bygger själv din utbildning genom de olika blocken. På så sätt kan du skräddarsy din utbildning.

SSRF har ett studentcentrerat perspektiv där vi utgår ifrån dig och din livssituation. Vi formar utbildningen så att den passar dig. Ta därför gärna kontakt så att vi tillsammans kan skapa den bästa utbildningsplanen för just dig.

Block 1: Självkännedom & Ledarskap
Block 2: Andlig Vägledare
Block 3: Officiant
Studievägledning
Delbetalning
Annat
 
Mail
Telefon
Annat