SSRF

Andlig vård med existentiellorienterad inriktning

Andlig vård inom SSRF innefattar Själavård med existentiellorienterad inriktning och Samtalsterapi med existentiellorienterad inriktning av psykoterapi.


Andlig vård betecknar arbetet som SSRF utför till privatpersoner, företag, organisationer och annat. Våra tjänster kan se väldigt olika ut och vi rättar oss efter efterfrågan, behov och önskemål.


Våra diplomerade Själavårdare och certifierade Samtalsterapeuter som är anslutna till SSRF arbetar som konsulter på sjukhus, andra vårdinrättningar, kriminalvården, Försvarsmakten, Polisen, skolor, högskolor, universitet, företag, organisationer och privatpersoner.


Andlig vård anses vara ett uppskattat komplement till det stöd som olika personalgrupper inom vården ansvarar för.


Andlig vård genom SSRF innefattar:

 • Själavård
 • Samtalsterapi
 • Stödsamtal
 • Enskilda samtal
 • Krisstöd
 • Avskedsceremoni i samband med dödsfall
 • Bön och meditation
 • Anhörigstöd
 • Stöd vid sorg
 • Samtal och reflektionsgrupper med personal
 • Utbildningsinsatser för personal
 • Föreläsningar, workshops, kurser och utbildningar

Andlig vård

Själavård & Samtalsterapi

Mer om SSRF

Svenska Samfundet för Religionsintegration & Frihetsbejakande rättigheter

Centrum för Själavård & Samtalsterapi


Samfundet för alla människors lika värde som förespråkar kulturell och andlig förståelse

genom att förena vetenskap och religionSvenska Samfundet för Religionsintegration & Frihetsbejakande rättigheter (SSRF) är ett fristående samfund som grundar sitt arbete på FN:s vägledande riktlinjer för alla människors lika värde där SSRF förespråkar värdighet och rättvisa åt alla genom de mänskliga rättigheterna och den svenska lagen om religionsfrihet där SSRF förenar vetenskap och religion genom kulturell och andlig förståelse.


SSRF är till för alla, oavsett trosinriktning. Du behöver inte vara medlem för att kunna ta del av SSRF:s tjänster.


SSRF är ett registrerat trossamfund vilket gör att du kan känna dig helt trygg med kvalitén på våra tjänster.

Vi kvalitetssäkrar alla Dipl. Själavårdare och Cert. Samtalsterapeuter som arbetar hos SSRF. 


SSRF är ett fristående och oberoende samfund och tar inte emot något statsbidrag, därför tar vi betalt för våra tjänster som innefattar andlig vård till företag, organisationer och andra offentliga inrättningar.


SSRF kan erbjuda dig en skräddarsydd lösning för just dig, din personal och arbetsplats. Ta därför kontakt via mail och beskriv ditt behov och önskemål. Sedan återkommer vi med ett förslag till dig.


Ta kontakt med Rosanna L. Antonsdotter (koordinator och utbildningsansvarig inom SSRF)

info@ssrf.nu