SSRF

LICENSUTBILDNINGAR

inom

Själavård & Samtalsterapi med existentiellorienterad inriktning

Licensutbildningarna är olika påbyggnadsutbildningar på ett år där du specialiserar dig i syfte att bli licensierad inom ett specifikt existentiellorienterat område för att höja din kompetens.


Vi kommer att starta med licensutbildningarna till hösten 2024.

Lic. Själavårdare
Utbilda dig till Lic. Själavårdare, specialiserad inom Existentiell Själavård med områdesinriktning Andlig Livsvägledning & Ceremoniellt Ledarskap
Lic. Samtalsterapeut
Utbilda dig till Lic. Samtalsterapeut, specialiserad inom Existentiell Samtalsterapi med områdesinriktning Andlig Hälsa & Intuitiv Psykoterapi
Lic. Själavårdare
Utbilda dig till Lic. Själavårdare, specialiserad inom Mentorskap & Yrkeskompetensutveckling med existentiellorienterad områdesinriktning
Lic. Samtalsterapeut
Utbilda dig till Lic. Samtalsterapeut, specialiserad inom Mentorskap & Yrkeskompetensutveckling med existentiellorienterad områdesinriktning

Lic. Samtalsterapeut

Utbilda dig till Licensierad Samtalsterapeut, specialiserad inom Existentiell Samtalsterapi med områdesinriktning Andlig Hälsa & Intuitiv Psykoterapi.


Utbildningen är en 1-årig påbyggnadsutbildning för dig som är Cert. Samtalsterapeut med existentiellorienterad inriktning av psykoterapi. Läs mer


Utbildningen är helt på distans och startar hösten 2024. Mer information kommer inom kort.

Lic. Själavårdare

Utbilda dig till Licensierad Själavårdare, specialiserad inom Existentiell Själavård med områdesinriktning Andlig Livsvägledning & Ceremoniellt Ledarskap.


Utbildningen är en 1-årig påbyggnadsutbildning för dig som är Dipl. Själavårdare med existentiellorienterad inriktning. Läs mer


Utbildningen är helt på distans och startar hösten 2024. Mer information kommer inom kort.

Lic. Samtalsterapeut

Utbilda dig till Licensierad Samtalsterapeut, specialiserad inom Mentorskap & Yrkeskompetensutveckling med existentiellorienterad områdesinriktning.


Utbildningen är en 1-årig påbyggnadsutbildning för dig som är Cert. Samtalsterapeut, specialiserad inom Existentiell Samtalsterapi med områdesinriktning Andlig Hälsa & Intuitiv Psykoterapi.


Läs mer

Lic. Själavårdare

Utbilda dig till Licensierad Själavårdare, specialiserad inom Mentorskap & Yrkeskompetensutveckling med existentiellorienterad områdesinriktning.


Utbildningen är en 1-årig påbyggnadsutbildning för dig som är Dipl. Själavårdare, specialiserad inom Existentiell Själavård med områdesinriktning Andlig Livsvägledning & Ceremoniellt Ledarskap.


Läs mer